Экспертиза тадқиқотини ўтказиш учун тўлов нархлари ҳақида маълумот

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazida o‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari

T/r

Ekspertiza tadqiqoti (yo‘nalish) nomi 

Ekspertizani tadqiqotining murakkablik darajasi bo‘yicha 1 ta ekspertiza tadqiqotini o‘tkazishga sarflanadigan o‘rtacha vaqt me’yori (soat)

O‘tkaziladigan tadqiqotlar uchun haq miqdorlari     (bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan)

Bazaviy hisoblash miqdoriga nisbattan (so‘mda)
( 330 000 so‘m )*

Oddiy

O‘rta

Murakkab

Oddiy

O‘rta

Murakkab

Oddiy

O‘rta

Murakkab

I. Hujjatlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi

1

Hujjatlar rekvizitlarining tadqiqotlari

19

34

85

3,2

5,7

14,3

1 056 000 

1 881 000 

4 719 000 

2

Pul birliklarini tayyorlash usullarini aniqlash tadqiqotlari

10

25

74

1

2,5

7,4

330 000 

825 000 

2 442 000 

3

Hujjatlar materiallarining tadqiqotlari

34

56

85

5,7

9,4

14,3

1 881 000 

3 102 000 

4 719 000 

4

Sud-siyosatshunoslik-lingvistik tadqiqotlari

34

56

85

4,3

7,2

10,9

1 419 000 

2 376 000 

3 597 000 

5

Sud-filologiya (muallifshunoslik) tadqiqotlari

24

54

85

3,1

7

10,9

1 023 000 

2 310 000 

3 597 000 

6

Sud-xatshunoslik tadqiqotlari

24

54

85

3,1

7

10,9

1 023 000 

2 310 000 

3 597 000 

7

Sud-lingvistik tadqiqotlari

24

54

85

3,1

7

10,9

1 023 000 

2 310 000 

3 597 000 

II. Sud-avtotexnika ekspertizasi laboratoriyasi

8

Yo‘l-transport hodisasi mexanizmining matematik usullari tadqiqotlari 

14

41

85

1,6

4,7

9,7

528 000 

1 551 000 

3 201 000 

9

Transport vositalarining texnik holati tadqiqotlari

17

42

85

1,6

4,1

8,7

528 000 

1 353 000 

2 871 000 

10

Transport-trasologik tadqiqotlar

17

42

85

2,3

5,7

11,6

759 000 

1 881 000 

3 828 000 

11

Transportni baholash tadqiqotlari

17

28

85

1,6

2,7

8,3

528 000 

891 000 

2 739 000 

12

Avtomobil yo‘llari tadqiqotlari

17

40

82

2,3

5,5

11,3

759 000 

1 815 000 

3 729 000 

13

Transport vositalari oynalari tusi o‘zgartirilganligini aniqlash tadqiqotlari 

8

0,8

0

0

264 000 

14

Transport vositalari bo‘yalganligini aniqlash tadqiqotlari

12

1,2

0

0

396 000 

15

Transport vositalari yurgan masofasini aniqlash tadqiqotlari

8

0,8

0

0

264 000 

III. Sud-ballistika va trasologiya ekspertizasi laboratoriyasi

16

Odam va hayvon izlarining tadqiqotlari (daktiloskopik tadqiqotlar)

19

34

56

5,2

9,3

15,3

1 716 000 

3 069 000 

5 049 000 

17

Buzish qurollari, asbob-uskunalar, sovuq qurollar va ular izlarining tadqiqotlari (qismlarga ko‘ra butunni aniqlash)

19

34

56

5,2

9,3

15,3

1 716 000 

3 069 000 

5 049 000 

18

Transport vositalari izlarining tadqiqotlari

19

34

56

5,2

9,3

15,3

1 716 000 

3 069 000 

5 049 000 

19

O‘qotar qurollar va jangovar o‘q-dorilarning tadqiqotlari

19

34

56

5,2

9,3

15,3

1 716 000 

3 069 000 

5 049 000 

20

O‘q otish izlarining tadqiqotlari

24

42

56

6,5

11,5

15,3

2 145 000 

3 795 000 

5 049 000 

IV. Sud-fonografiya ekspertizasi laboratoriyasi

21

Ovoz, nutq va ovoz yozish moslamalari tadqiqotlari

40

68

145

8

13,4

29

2 640 000 

4 422 000 

9 570 000 

22

Tovush muhiti va ovoz yozish vositalari tadqiqotlari

40

68

145

8

13,4

29

2 640 000 

4 422 000 

9 570 000 

23

Raqamli texnologiyalar, shuningdek elektroakustik montaj belgilari asosida audio va videomanbalarni kompleks tadqiqotlari

40

68

145

8

13,4

29

2 640 000 

4 422 000 

9 570 000 

24

Videohujjatlar tadqiqotlari

40

68

145

8

13,4

29

2 640 000 

4 422 000 

9 570 000 

25

Sud-psixologik tadqiqotlar

21

42

85

3,5

7

14,3

1 155 000 

2 310 000 

4 719 000 

V. Materiallar, ashyolar va buyumlar kriminalistik ekspertizasi laboratoriyasi

26

Tolali materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlarning tadqiqotlari

28

56

85

4,7

9,5

14,4

1 551 000 

3 135 000 

4 752 000 

27

Lok-bo‘yoq materiallar va qoplamalarning tadqiqotlari

24

34

56

4,1

6,1

10,1

1 353 000 

2 013 000 

3 333 000 

28

Neft mahsulotlari tadqiqotlari

24

42

56

4,1

7,3

10,1

1 353 000 

2 409 000 

3 333 000 

Yoqilg‘i-moylash materiallari tadqiqotlari

24

42

56

4,1

7,3

10,1

1 353 000 

2 409 000 

3 333 000 

29

Giyohvand vositalar tadqiqotlari

32

42

85

5,5

7,3

15,4

1 815 000 

2 409 000 

5 082 000 

Psixotrop, moddalar tadqiqotlari

32

42

85

5,5

7,3

15,4

1 815 000 

2 409 000 

5 082 000 

Kuchli ta’sir qiluvchi moddalar tadqiqotlari

32

42

85

5,5

7,3

15,4

1 815 000 

2 409 000 

5 082 000 

Prekursorlarning tadqiqotlari

32

42

85

5,5

7,3

15,4

1 815 000 

2 409 000 

5 082 000 

30

Tarkibida spirti bo‘lgan suyuqliklarning tadqiqotlari

21

42

85

3,6

7,3

15,4

1 188 000 

2 409 000 

5 082 000 

31

Sud tuproqshunoslik tadqiqotlari

28

42

56

4,8

7,3

10,1

1 584 000 

2 409 000 

3 333 000 

32

Metallar va qotishmalarning tadqiqotlari

28

42

85

4,8

7,3

14,8

1 584 000 

2 409 000 

4 884 000 

33

Sud-botanik tadqiqotlar

21

40

56

3,8

6,9

10,1

1 254 000 

2 277 000 

3 333 000 

34

Mikrozarrachalar tadqiqotlari

34

56

85

5,9

9,7

14,7

1 947 000 

3 201 000 

4 851 000 

35

Sud-zoologik tadqiqotlar

21

40

56

3,8

6,9

10,1

1 254 000 

2 277 000 

3 333 000 

36

Boshqa biologik (sud-ornitologik, sud-ixtiologik) tadqiqotlar

24

40

56

4,1

6,9

9,7

1 353 000 

2 277 000 

3 201 000 

37

Polimer materiallar va ulardan tayyorlangan buyumlar tadqiqotlari

24

42

56

4

7

9,4

1 320 000 

2 310 000 

3 102 000 

38

Tabiiy minerallar tadqiqotlari

24

42

56

4

7

9,4

1 320 000 

2 310 000 

3 102 000 

39

Shisha, chinni buyumlar tadqiqotlari

24

42

56

4

7

9,4

1 320 000 

2 310 000 

3 102 000 

40

Qurilish materiallarining tadqiqotlari

24

42

56

4

7

9,4

1 320 000 

2 310 000 

3 102 000 

41

Tabiati noaniq moddalarning tadqiqotlari

34

56

85

5,7

9,5

14,4

1 881 000 

3 135 000 

4 752 000 

42

Zaharli ximikatlar va og‘ir metallar tuzlari (ekologik) tadqiqotlari

24

42

56

4

7

9,4

1 320 000 

2 310 000 

3 102 000 

43

Maxsus markerlarning tadqiqotlari 

17

28

85

3

5

15,4

990 000 

1 650 000 

5 082 000 

44

Oziq-ovqatlar ekspertizasi tadqiqotlari (zaharli kimyoviy moddalar, pestitsidlar, gerbitsidlar, fungitsid va mishyakni aniqlash)

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

45

Ichimlik suvining tarkibini aniqlash tadqiqotlari

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

46

Kislotalar tadqiqotlari

28

42

56

4,7

7

9,5

1 551 000 

2 310 000 

3 135 000 

47

Mineral o‘g‘itlar tadqiqotlari

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

48

Portlovchi moddalar tadqiqotlari

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

49

O‘simlik moylari tadqiqotlari

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

50

Dori preparatlarining tadqiqotlari

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

51

Sud-ekologik tadqiqotlar (suv va tuproq)

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

52

Oziq-ovqat mahsulotlari tadqiqotlari (toksik elementlar va og‘ir metal tuzlarini aniqlash)

34

42

85

5,7

7

14,4

1 881 000 

2 310 000 

4 752 000 

VI. Sud-yong‘in texnikaviy ekspertizasi laboratoriyasi

53

Sud-yong‘in texnikaviy tadqiqotlar

28

42

56

5

7,5

10

1 650 000 

2 475 000 

3 300 000 

54

Sud elektrotexnikaviy tadqiqotlar

24

40

56

4,3

7,2

10

1 419 000 

2 376 000 

3 300 000 

55

Rentgen defraktometri orqali moddalar va materiallarning defaktogrammasini olish tadqiqotlari

4

0,7

0

0

231 000 

VII. Tovarshunoslik ekspertizasi bo‘limi

56

Sanoat mahsulotlari bo‘yicha tovarshunoslik tadqiqotlari

24

40

95

4

6,7

15,9

1 320 000 

2 211 000 

5 247 000 

57

Oziq-ovqat mahsulotlari narxini aniqlash bo‘yicha tovarshunoslik tadqiqotlari

24

40

56

4

6,7

9,4

1 320 000 

2 211 000 

3 102 000 

VIII. Sud-iqtisodiy ekspertizasi bo‘limi

58

Sud-buxgalteriya tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

59

Sud-moliya kredit tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

60

Sud-mehnat iqtisodiy tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

61

Sud-rejali iqtisodiy tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

62

Sud-iqtisodiy statistika tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

63

Tashqi savdo faoliyatining sud-iqtisodiy  tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

64

Sud-soliq tadqiqotlari (soliq tekshiruvlarini asosligini va soliqlar hisoblanishini tadqiq qilish)

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

65

Bank sohasida boy berilgan foydani aniqlash tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

66

Tadbirkorlik sohasida boy berilgan foydani aniqlash tadqiqotlari

42

85

170

5,9

12,1

24,2

1 947 000 

3 993 000 

7 986 000 

IX. Sud-qurilish-texnik ekspertizasi bo‘limi

67

Qurilish-texnikaviy tadqiqotlar

24

42

85

3,5

6,2

12,6

1 155 000 

2 046 000 

4 158 000 

68

Sud-yer ekspertizasi tadqiqotlari

56

85

170

8,3

12,6

25,3

2 739 000 

4 158 000 

8 349 000 

69

Yer uchastkalariga bo‘lgan egalik huquqlari qiymatini ekspert baholash tadqiqotlari

56

85

170

8,3

12,6

25,3

2 739 000 

4 158 000 

8 349 000 

70

Bino va inshootlarning texnik holatini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar

170

0

0

25,3

8 349 000 

X. Odam DNKsi sud-biologik ekspertizasi laboratoriyasi

71

Solishtirma qon yoki so‘lak namunalari (tirik shaxslar)dan autosomal genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

9

3,8

0

0

1 254 000 

72

Solishtirma qon yoki so‘lak namunalari (tirik shaxslar)dan Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

9

3,8

0

0

1 254 000 

73

Soch tolasi, tirnoq osti biomaterialidan autosomal yoki Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

18

7,5

0

0

2 475 000 

74

Turli predmet tashuvchi (ashyolar)dagi ter-yog‘, qon, so‘lak dog‘laridan autosomal yoki Y-xromosoma genetik profilni aniqlash  bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

18

7,5

0

0

2 475 000 

75

Maniy dog‘laridan autosomal va Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

85

0

0

35,4

11 682 000 

76

Suyak, tish, mushak, tog‘ay, pay va abort materialdan autosomal va Y-xromosoma genetik profilni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik     tadqiqotlari (1 ta obyekt uchun)

85

0

0

35,4

11 682 000 

77

Biologik qarindoshlik ehtimollik darajasini aniqlash matematik tahlilini o‘tkazish  bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun)

2

0,5

0

0

165 000 

78

Y-xromasoma bo‘yicha populyatsion kelib chiqishni aniqlash bo‘yicha odam DNKsining biologik     tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun)

8

2

0

0

660 000 

79

Laboratoriya genetik ma’lumotlar bazasi bo‘yicha ma’lumotlarni izlash bo‘yicha odam DNKsining biologik  tadqiqotlari (1 ta tadqiqot uchun)

8

2

0

0

660 000 

XI. Sud-kompyuter texnikaviy ekspertizasi bo‘limi

80

Sud-kompyuter-texnikaviy ekspertizasining axborot-kompyuter texnikaviy     tadqiqotlari

10

20

56

2,3

4,7

13,2

759 000 

1 551 000 

4 356 000 

81

O‘chirib yuborilgan ma’lumotlarni tiklash  tadqiqotlari

10

20

56

2,3

4,7

13,2

759 000 

1 551 000 

4 356 000 

82

Windows operatsion tizimidagi ma’lumotlarni aniqlash     tadqiqotlari

8

16

48

1,9

3,8

11,4

627 000 

1 254 000 

3 762 000 

83

Kompyuter qurilmalari  tadqiqotlari

8

16

48

1,9

3,8

11,4

627 000 

1 254 000 

3 762 000 

84

Mobil aloqa vositalari  tadqiqotlari

8

16

48

1,9

3,8

11,4

627 000 

1 254 000 

3 762 000 

85

Mobil aloqa vositalari xotiralaridan o‘chirib yuborilgan ma’lumotlarni tiklash tadqiqotlari

10

20

56

2,3

4,7

13,2

759 000 

1 551 000 

4 356 000 

 

*Izoh: Ushbu summa bazaviy hisoblash miqdori o‘zgargan taqdirda, o‘zgargan bazaviy hisoblash miqdorining nisbatidan kelib chiqqan yangi narxlar asosida to‘lovlar amalga oshiriladi.