Марказ ва унинг вилоят бўлимларидаги лаборатория ва бўлимлари ҳақида маълумот

Ҳужжатлар криминалистик экспертизаси лабораторияси

Фолияти:

Экспертиза турлари Мутахассисликлар
Суд хатшунослик тадқикотлари Дастхат ва имзо тадқиқоти
Ҳужжатларнинг суд техник экспертизаси Ҳужжатлар реквизитларининг тадқиқотлари
Ҳужжатлар материалларнинг тадқиқотлари
Суд сиёсатшунослик-лингвистик экспертизаси Суд сиёсатшунослик-лингвистик  тадқиқотлари
Суд филология (муаллифшунослик) тадқиқотлари Ёзма нутқни тадқиқот қилиш
Суд лингвистика экспертизаси Ёзма ва оғзаки нутқ тадқиқотлари
Суд психологик экспертизаси Суд психологик тадқиқотлари


Тарихи:
Республика суд экспертиза марказининг ҳужжатлар криминалистик экспертизаси лабораторияси Ўзбекистан Республикаси Адлия вазирлиги суд-экспертиза хизматини ташкил этишда унинг пойдевори ҳисобланади.
Лаборатория тарихи 1951 йилдан бошланиб, у СССР Министрлар Кенгашининг 1950 йил 30 декабрдаги фармойишига мувофиқ ташкил этилган. Тошкент илмий-тадқиқот криминалистика лабораториясининг биринчи мудири лаборатория базасини ташкил этишга катта ҳисса қўшган М.Умаровдир. 1953 йилдан 1956 йилгача лаборатория ишларига В.У.Умаров раҳбарлик қилди. 1956 йилдан 1958 йилгача (ИТИга айлантирилгунга қадар) лабораторияни Б.И.Пинхасов бошқарди.
Академик Хадича Сулаймонованинг ташаббуси билан 1958 йил 1 апрелда лаборатория асосида Тошкент суд экспертиза илмий-тадқиқот институти ташкил қилинди ва Вали Умарович Умаров унинг биринчи директори этиб тайинланди. 1972 йилдан 1997 йилгача институтга юртимизда криминалистикани ривожлантиришга ўзининг салмоқли хиссани қўшган юридик фанлари доктори, профессор, Ўзбекистан Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби Б.И.Пинхасов раҳбарлик қилди.
Лаборатория тузилган биринчи кунларданоқ унинг ходимлари орасида А.Н.Капустянский, А.В.Пруд­ников, Э.Х.Чекушев, П.И.Татулянц, Н.Х.Абдусаттарова, А.Б.Соломоно­ва, М.А.Богдасарова, А.М.Питиримов ва бошқалар бўлганлар. 1958 йил 1 апрелда ЎзССР Ҳукуматининг қарорига кўра Марказий Осиёда биринчи Тошкент суд экспертиза илмий-тадқдқот институти тузилиб, бу ходимлар суд-хатшунослик ва техник-криминалистик лабораториясининг негизини ташкил қилдилар.
1980 йилдан бошлаб ҳужжатлар суд-техник экспертизаси ва суд-хатшунослик экспертизаси бўлинмалари ҳужжатлар криминалистик экспертизаси лабораториясига бирлаштирилди ва ҳозирги кунда унда хатшунослик ва техник-криминалистик экспертизалар бажарилмокда.
2007 йилга лаборатория ходимлари томонидан ўзбек тили лотин графикасида бажарилган қўлёзма матнлар бажарувчисининг жинсини аниқлаш бўйича, шунингдек флуоресценция спектрларидан фойдаланган ҳолда муҳр ва штамп излари босилган вақтини аниқлаш ва уларга УБ-нурлари таъсирида чизиқларнинг тезлатилган эскириши бўйича услубиётлар ишлаб чиқиш режалаштирилган ва муваффақиятли амалга оширилган.
Лаборатория ташкил этилгандан бери лаборатория криминалистлари томонидан битта докторлик ва ўнта номзодлик диссертациялари ёзилди ва муваффақиятли ҳимоя қилинган.
Ҳозирги кунда ҳужжатлар криминалистик экспертизаси лабораторияси Ўзбекистон суд-экспертлик тизимининг етакчи бўлинмаларидан биридир. Лаборатория ходимлари экспертлик амалий фаолияти билан бир қаторда (лаборатория Республиканинг барча хуқуқни муҳофаза қилиш идораларига хизмат кўрсатади, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг аризаларига кўра тадқиқотлар бажаради) дастхат ва имзони, шунингдек ҳужжатлар материалларини ва реквизитларини тадқиқот қилишнинг янги услубларини ўзлаштирганлар ва тадбиқ этганлар. Чунончи, муаллифлар жамоаси, шунингдек лабораториянинг айрим ходимлари томонидан тадқиқотнинг янги услублари ишлаб чиқилди. Улар орасидан қуйидагиларни таъкидлаб ўтиш мумкин:

 • «Установление факта выполнения рукописи непривычной к письму (левой) рукой» А.С.Расулов;
 • «Криминалистическая экспертиза почерка» Б.И.Пинхасов;
 • «Судебно-почерковедческое исследование множества подписей» С.А.Атаходжаев;
 • Имзоларнинг ҳақиқий (ҳақиқий эмас)лигини аниқлаш мақсадида одатдан ташқари шароитда (атайлаб ўзгартирилган, таъқлидан, алкоголь мастлик ва стресс ҳолатида) бажарилган имзоларнинг криминалистик тадқиқоти;
 • Ўзбек тилидаги лотин графикасида ёзилган матнларни тадқиқот қилишда дастхатни атайлаб ўзгартирганлик фактини аниқлаш;
 • Ўзбек тили лотин графикасида ёзувчи шахслар дастхатларида ёзув-ҳаракат кўникмаларининг шаклланишининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш.

Шарикли ручканинг паста бўёқларини ва типография бўёқларини ЮҚХ  услубида бензол-диэтиламин-96 %ли этил спирти (9:1:1) эритувчилари билан аммиак буғида ажратиб олиш учуй универсал тизим;

 • Фотополимер (фотосмол) асосида ва резинада лазерли куйдириб тайёрланган мухр (штамп) ва мухр (штамп) изларини криминалистик тадқиқот қилиш бўйича услубий тавсияномалар;
 • Нусха кўчирувчи-кўпайтирувчи техника ёрдамида монтаж қилинган ҳужжатларнинг белгиларини аниклаш ва тасвирлаш;
 • Флуоресценция спектрлари ва УБ-нурлари таъсирида чизиқларнинг тезлатилган эскиришидан фойдаланган ҳолда шарикли ручканинг кўк-бинафша пастаси да бажарилган чизиқларнинг бажарилган вақтини аниқлаш.

Лаборатория экспертларининг фаолияти кўп қиррали бўлиб, фақат экспертиза ўтказиш ва илмий-тадқиқотлар билан чегараланмайди. Уларнинг ишларида ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш бўйича тадбирлар, жиноят содир этилишига олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича экспертларнинг илмий-асосланган тавсияномаларини ишлаб чиқиш катта ўрин эгаллайди. Профилактик тавсияномалар муайян экспертиза материаллари бўйича ҳам, суд-тергов ва экспертлик амалиёти умумлашмалари натижалари бўйича ҳам ишлаб чиқилади. Экспертларнинг жиноятни содир этилишига олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича илмий-асосланган тавсияномалари криминоген ҳолатларни ўрганиш, айрим фуқаролар ва бутун жамиятнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қуриқланадиган манфаатларига бўлиши мумкин бўлган тажовузнинг олдини олишга йўналтирилган. Ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашда экспертлик фанининг ютуқларини ташвиқот қилишнинг шаклларидан бири хуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ходимлари билан услубий ишлаш, шунингдек экспертларнинг оммавий ахборот воситаларида чиқишлари орқали амалга оширилади.
Ҳозирги вақтда лабораторияда Н.А.Солиева бошчилигида 9 нафар турли стаж ва иш тажрибаларига эга бўлган экспертлар 6 та йўналиш бўйича экспертизалар бажариб, илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиб келмоқдалар.
Замон билна ҳамнафасликда фаолият турлари ҳам кенгайди. 2015 йилдан лабораторияда “суд сиёсатшунослик лингвистик экспертизаси”, “суд филология (муаллифшунослик) экспертизаси”, 2019 йилдан “суд лингвистика экспертизаси”, 2020 йилдан “суд писхология экспертизаси” каби янги экспертиза йўналишлари жорий этилди ва бу йўналишлар бўйича тадқиқотлар бериб келинмоқда. Лаборатория ходимларига суд-тергов идораларидан, фуқаролардан ташаккурнома ва миннатдорчилик хатлари мунтазам келиб турмоқда. Булар эса ўз ўрнида лабораторияда ўз ишининг усталари, “қилни қирқ ёрадиган” мутахассислар доимо изланишда бўлаётганлигидан далолатдир.
Шунингдек, лаборатория таркибида қадрдон лабораториянинг шонли аньаналари ва тарихини муносиб давом эттириши кутилаётган тўртта ёш мутахассислар иш ўрганмоқда.
Бундан ташқари лабораторияда “суд сиёсатшунослик – лингвистик экспертизаси” йўналишида 2та профессор, фалсафа фанлари доктори фаолият юритмоқдалар.

Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан

2021 йил 1 февралдан сўмдаги миқдори
Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда)
(2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1 Ҳужжатлар реквизитларининг тадқиқотлари 784 000 1 396 500 3 503 500
2 Ҳужжатлар материалларнинг тадқиқотлари 1 396 500 2 303 000 3 503 500
3 Суд сиёсатшунослик-лингвистик тадқиқотлар 1 053 500 1 764 000 2 670 500
4 Суд филология (муаллифшунослик) тадқиқотлар 1 053 500 1 764 000 2 670 500
5 Суд-хатшунослик экспертизаси 1 053 500 1 764 000 2 670 500
6 Суд лингвистик тадқиқотлар 1 053 500 1 764 000 2 670 500


Манзил:
100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.

Суд баллистика ва изшунослик экспертизаси лабораторияси

Фолияти: суд-баллистика (укотар курол ва жанговар ўк дориларнинг тадқиқотлари, ўк отиш изларнинг тадқиқотлари) ва изшунослик (бузиш куроллари, асбоб-ускуналар, совуқ куроллар ва улар изларнинг тадқиқотлари, кисмларга кўра бутунни аниқлаш, транспорт воситаларини  излари тадқиқотлари) экспертизасини хусусиятдаги вазифаларни ҳал этиш киради.
Тарихи: Изшунослик экспертизанинг, баъзи турлари, дактилоскопия  ва суд-баллистика экспертизалари 1951 йилда ташкил этилган. Тошкент илмий-тадқиқот криминалистика лабораториясининг биринчи йиллардан бошлабўтказилган. Биринчи йиллари умумий физика-техник бўлими  мавжуд бўлиб, унинг ходимлари ҳужжат, суд-баллистика, дактилоскопия ва баъзи изшунослик экспертизалар ўтказилган.
Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан
оддий экспертиза 1 274 000 (Бир миллион икии юз етмиш  тўрт минг) сўм
ўртача экспертиза 2 278 000 (Икки миллион икки юз етмиш саккиз минг) сўм
мураккаб экспертиза 3 748 500 (Ўч миллион етти қирқ саккиз минг беш юз) сўм
Манзил: 100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.(210);

Материаллар, ашёлар, буюмлар криминалистик экспертизаси лабораторияси

Фаолияти: ушбу лабораторияда суд кимёвий ва кириминалистик экспертизаларнинг қуйидаги турлари:

 • толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар,
 • лок-бўёқ материаллари (маҳсулотлари) ва қопламалари,
 • нефть  ва  ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари,
 • гиёҳванд воситалар, прекурсорлари, психотроп моддалар ва кучли таъсир қилувчи дорилар,
 • таркибида спирти бўлган суюқликлар;
 • суд тупроқшунослик,
 • металлар, қотишма ва улардан тайёрланган буюмлар,
 • суд-биологик (ботаника ва зоология),
 • озиқ-овқат маҳсулотлари,
 • суд-экологик экспертизалар
 • бошқа тур объектлар:
  • табиати ноаниқ бўлган моддалар,
  • махсус кукун ва махсус қалам,
  • ўсимлик мойлари,
  • шиша, керамика ва улардан тайёрланган буюмлар;
  • полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар (пластмасса, резина ва елимловчи материллар),
  • кислоталар
  • минерал ўғитлар
  • портловчи моддалар
  • заҳарли кимёвий моддалар
  • қурилиш материаллари бўйича тадқиқотлар ўтказилади.

Бунда ашёвий далилларнинг табиатини, таркибини, турини, моддаларнинг миқдорини, қайси соҳаларда ва нима мақсадларда ишлатилишини аниқлаш вазифалари ҳал этилади.
Тарихи: Материаллар, ашёлар ва буюмлар криминалистик  экспертизаси лабораторияси 1972 йилда ташкил қилинган бўлиб, хозирги кунда лабораторияда турли касб эгалари: кимёгар, биолог, фармацевт ва мухандис-технологлар фаолият кўрсатиб келмоқдалар. Улардан лаборатория мудири, икки нафар бош экспертлар, уч нафар етакчи экспертлар, икки нафар катта экспертлар, беш нафар экспертлар ва лаборант фаолият кўрсатади.
Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун тўлов миқдорлари белгиланган бўлиб унга кўра экспертиза турлари бўйича қуйидаги нархлар белгиланган:
Толали материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар, шиша, керамика ва улардан тайёрланган буюмлар, қурилиш материаллари, суд-экологик тадқиқотлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, полимер материаллар ва улардан тайёрланган буюмлар (пластмасса, резина ва елимловчи материллар) турлари бўйича:

 • оддий экспертиза – 980 000 (тўққиз юз саксон минг) сўмни,
 • ўртача экспертиза 1 715 000 (бир миллион етти юз ўн беш минг) сўмни,
 • мураккаб экспертиза 2 303 000 (икки миллион уч юз уч минг) сўмни ташкил қилади.

Лок-бўёқ материаллари (маҳсулотлари) ва қопламалари, нефть  ва  ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари турлари бўйича:

 • оддий экспертиза – 931 000 (тўққиз юз ўттиз бир минг) сўмни,
 • ўртача экспертиза 1 494 500 (бир миллион тўрт юз тўқсон тўрт минг беш юз) сўмни,
 • мураккаб экспертиза 2 494 500 (икки миллион тўрт юз тўқсон тўрт минг беш юз) сўмни ташкил қилади.

Кучли таъсир қилувчи дорилар, таркибида спирти бўлган суюқликлар турлари бўйича:

 • оддий экспертиза – 735 000 (етти юз ўттиз беш минг) сўмни,
 • ўртача экспертиза 1 494 500 (бир миллион тўрт юз тўқсон тўрт минг беш юз) сўмни,
 • мураккаб экспертиза 3 773 000 (уч миллион етти юз етмиш уч минг) сўмни ташкил қилади.

      Суд тупроқшунослик, металлар, қотишма  ва улардан тайёрланган буюмлар, суд-биологик (ўсимлик ва ҳайвонот биологик тадқиқотлари) турлари бўйича:

 • оддий экспертиза –  931 000 (тўққиз юз ўттиз бир минг) сўмни,
 • ўртача экспертиза 1 053 500 (бир миллион эллик уч минг беш юз) сўмни,
 • мураккаб экспертиза 2 474 500 (икки миллион тўрт юз етмиш тўрт минг беш юз) сўмни ташкил қилади.

Табиати ноаниқ бўлган моддалар, озиқ-овқат маҳсулотлари турлари бўйича:

 • оддий экспертиза –  1 151 500 (бир миллион бир юз эллик бир минг беш юз) сўмни,
 • ўртача экспертиза 1 715 000 (бир миллион етти юз ўн беш минг) сўмни,
 • мураккаб экспертиза 2 303 000 (икки миллион уч юз уч минг) сўмни ташкил қилади.

Тадқиқот намуналари жаҳонда машҳур бўлган чет эл фирмалари (Agilent Texnologies, Perkin Elmer, Shimadzu, Leica, Hewlett-Packard ва х.к.)дан келтирилган ўта сезгир, замонавий асбоб-ускуналар ва мосламаларда олиб борилади. Тадқиқотлар кимёвий усуллар, юпқа қатламли, газ-суюклик хромотография, спектроскопия, масс-спектрометрия ва бошка усуллар бўйича олиб борилади.
Лаборатория фаолиятида суд-тергов идора ходимлари учун ўтказиладиган илмий-услубий ишлар муҳим ўринни эгаллайди. Эксперт амалиёти ва илмий-тадқиқот ишлари натижалари бўйича 20 дан ортиқ услубий тавсиялар ва қўлланмалар нашр этилган.
Манзил: 100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.(230);

Товаршунослик экспертизаси бўлими

Фолияти: товаршунос экспертизаси баҳолаш объектларининг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш, ретроспектив хусусиятдаги вазифаларни ҳал этиш киради.
Тарихи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази 1951 йили  Тошкент илмий-тадқиқот криминалистика лабораториясидан ўз фаолиятини бошлаган. 1980 йилдан бошлаб товаршунослик экспертизаси ўтказилади. 2019  йил 1 июнь куни “Товаршунослик бўлими” ташкил этилди. Хозирда ушбу бўлимда бўлим мудири, етакчи эксперт ва икки нафар экспертлар фаолият олиб боради.
Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан
оддий экспертиза 980 000 (Тўққиз юз саксон минг) сўм
ўртача экспертиза 1 715 000 (Бир миллион етти юз ўн беш минг) сўм
мураккаб экспертиза 2 278 500 (Икки миллион икки юз етмиш саккиз минг беш юз) сўм.
Манзил: 100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.(240).

Суд автотехника экспертизаси лабораторияси

Суд автотехник экспертизаси лабораторияси Марказ таркибида 1961 йил 1 февралда ташкил топган. Ўша пайтларда кадрлар масаласи билан муаммолар бўлганлиги сабабли, дастлаб лабораторияда 3та ходим билан иш бошланган. Бунда 1-та олий маълумотли ва 2-та ўрта махсус маълумотли ходимлар фаолият кўрсатишган. Ўзбекистон Республикаси мустақилликга эришганидан кўчаларда автомобиллар кўйпайиши бошлади, йўл-транспорт ходисалари сони хам кўпайди ва шунга кўра эксперт-автотехникларда талаб кучайди. Олдин эксперт-автотехник мутахассислари фақат Тошкентда фаолият кўрсатар эди, ҳозирги вақтда эса Марказ бўлимининг ўзида, Тошкентда 9 та ходим ишлайди ва уларнинг барчаси олий техника маълумотига эга. Шунингдек, Республиканинг барча вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикасида хам суд автотехника экспертизаси сохасидаги ходимлар фаолият кўрсатиб келмоқда.
Суд автотехника экспертизаси предметига қуйидагилар киради: йўл транспорт ходисасини механизмини аниқлаш, транспорт воситасини техник холатини текшириш, йўлларнинг холатини тадқиқот қилиш, йул белгилари ва йўл чизиқлари, йўл транспорт ҳодисаси жойида йўл шароити ва холати, бевосита йўл транспорт ҳодисасидан олдин йўл шароити ва вазияти,  йўл транспорт ҳодисаси вақтидаги йўл шароити ва бошқа йўл транспорт ҳодисасига олиб келувчи шароитлар ва вазиятлар.
Суд автотехника экспертизалари лабораториясида 5 турдаги :

 • йўл транспорт ходисалари жараёнини математик услублар билан тадқиқот қилиш,
 • транспорт воситалари , уларнинг қисмларининг техник холатини тадқиқот қилиш,
 • транспорт трасология.
 • транспорт-бахолаш;
 • йул экспертизалари бажарилади;

Марказда ўтказилган экспертизаларнинг йўл транспорт ходисалари жараёнини математик услублар билан тадқиқот қилиш тури бўйича асосий қисми юқори малакали мутахассислар томонидан замонавий  ЭҲМ лар ёрдамида бажарилади.ЭҲМ нинг “ НАСТ “ дастури йўл транспорт ҳодисаси  вазиятларини тўлиқ таҳлил қилишга қаратилган  54-та саволларни ечиш имконини беради. Лаборатория ходимлари томонидан мавжуд услубларни такомиллаштиришга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб борилади.
Экспертизаларни бажаришда замонавий компьютерлар, рақамли фотоаппаратлар, рангли принтерлар ва микроскоплардан фойдаланилади.
Ҳозирги вақтда Марказ лабораториясининг  ўзида 9 та ходим ишлайди, шу жумладан: лаборатория мудири, 8та эксперт.
Бундан ташқари, охирги йилларда  суд автотехника экспертизаси лабораториясида бир неча илмий-тадқиқот ишлари оборилган ва методик қўлланмалар тайерланган, жумладан: “Ўзбекистон шароитида 3 ёшдан 65 ешгача бўлган пиёдаларни хар хил темпдаги харакат тезликлари”, “Уз-ДЭУ автомобилларини (НЕКСИЯ, ТИКО, ДАМАС ва МАТИЗ) тормоз хусусиятларини аниқлаш” (2008 йил) ва “АМТВнинг нархини ва тиклаш учун кетадиган сарф-харажатлар миқдорини аниқлаш”.
Лабораторияда GM-Uzbekistan корхонасида ишлаб чиқарилаетган Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark автомобилларини тормоз хусусиятларини аниқлаш бўйича,  илмий-тадқиқот ишлари бажарилган.
Хозирги кунда лабораторияда GM-Uzbekistan корхонасида ишлаб чиқарилаетган Chevrolet Lacetti и Chevrolet Spark автомобилларини тормоз хусусиятларини аниқлаш бўйича илмий-тадқиқот ишлари бажарилган.

Одам ДНКси суд-биологик экспертизаси лабораторияси

Тарихи: 1997 йил Францияда ўтказилган криминалистларнинг халқаро анжуманида иштирок этган Республика суд экспертиза маркази рахбарияти криминалистика соҳасига жадал кириб келгаётган, молекуляр генетика фанинг охирги ютуқларига асосланган суд экспертизасининг янги тури – ДНК экспертизаси тўғрисида маълумотлар олишган. Шундан сўнг, Марказ раҳбарияти томонидан Ўрта Осиёда биринчи бўлиб ДНК экспертизаси лабораториясини ташкил этиш тўғрисида Республика Ҳукуматига таклиф қилинди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1997 йил 10 декабрь кунидаги 25/45-98-сонли топшириғи билан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертиза марказида одам молекуляр генетик идентификацияси бўйича суд эксперт тадқиқотлар ўтказишни йўлга қўйиш масаласи қўйилди. Зарур моддий-техника билан таъминлаш ва  кадрлар тайёрлаш бўйича амалга оширилган тадбирлардан сўнг 2000 йилдан бошлаб Марказда Ўрта Осий минтақасида биринчи бўлиб одам ДНКсини суд-биологик экспертиза тадқиқотлари ўтказилиши бошланди. Шу давр мобайнида лабораторияни энг замонавий зарур моддий-техника ва кадрлар билан таъминлаш, уларни излаб топиш ва шу билан боғлиқ бўлган тадбирларни амалга оширишда Марказ бошлиғи С. Отахўжаев фаол харакат қилди. Унинг бевосита раҳбарлигида шу соҳанинг, яъни молекуляр генетика фанининг Республикамиздаги етакчи олимлари, илмий ходимлари излаб топилди ва жалб қилинди. Жумладан, С.Отахўжаев таклифига кўра Ўзбекистон Фанлар Академиясининг “Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси” институтининг олимлари, биология фанлари доктори Р.Мухамедов ва биология фанлари номзоди А.Икрамов лабораторияни ташкил қилинишида фаол иштирок этишди. Зарур асбоб ускуналар ва реагентлар билан таъминлангандан сўнг дастлаб одам ДНКси суд-биологик экспертизаси тадқиқотлари Марказнинг “Материаллар, ашёлар, буюмлар криминалистик экспертизаси” лабораторияси таркибида сектор сифатида, 2001 йилнинг январь ойидан бошлаб алоҳида лаборатория сифатида фаолият бошлади. Биология фанлари номзоди А.Икрамов дастлаб ДНК секторига раҳбарлик қилди, кейинчалик лаборатория мудири этиб тайинланди. Лаборатория ўз фаолиятини бошлаган пайтда икки нафар илмий ходим ва лаборант таркибида бўлган.
Ҳозирги кунда лаборатория таркибида 14 нафар ходимлар (лаборатория мудири, бош эксперт, етакчи эксперт, 7 та кичик илмий ходим ва 2 лаборант, 2 стажер эксперт) фаолият юритишмоқда.
Одам ДНКси суд биологик экспертизаси предмети – бу замонавий молекуляр генетик услубларни қўллаб одамнинг биологик объектларини тадқиқот қилиш йўли билан иш учун аҳамиятли бўлган маълумотларни аниқлашдир. Ўз таркибида ДНК молекулаларини сақлайдиган ҳар қандай одам биологик материаллари, жумладан, қон, сперма, сўлак, сочлар, тўқималар, органлар, бўлакланган тана қолдиқлари, оғиз бўшлиғидан олинган суртма, ажратмалар, қон ва тана ажратмаларининг қуриб қолган излари, амниотик суюқлик, хорион тўқимаси, тишлар, аборт қилинган материал, мурда объектлари, суяклар ва суяк фрагментлари, юмшоқ тўқималар ва бошқалар Одам ДНКси суд биологик экспертизаси объектлари ҳисобланади.
Лаборатория мураккаб тадқиқотларни олиб бориш, кимёвий  эритмаларни тайёрлаш, стерилизация қилиш ва сақлаш учун зарур бўлган асбоб-ускуналар билан жиҳозланган.  2009 йилда лаборатория хоналари жаҳон андозаларига даражасида қайта реконструкция қилиниб, капитал таъмирланди. Хозирги пайтда лабораторияда ДНК тахлили замонавий автоматлаштирилган копьютер-дастурли секвенаторлар ABI PRISM 377, ABI PRISM 3100 DNA  Sequencer (PE Biosystems, АҚШ), ABI PRISM 3130xl DNA  Sequencer (PE Biosystems, АҚШ)  комплексларида таҳлил килинади. 2000 йилда Одам ДНКсининг 9 та махсус участкалари (локуслари) бўйича текшириш имкониятини берувчи  «AmpFlSTRR Profiler Plus TM PCR Amplification Kit» тўплами ишлатилган бўлса, 2002 йилдан бошлаб 11 локусни таҳлил қилувчи «AmpFlSTRR SGM Plus TM PCR Amplification Kit» генетик тўпламлар ишлатила бошланди. 2005 йилдан бошлаб эса 16 та локусни таҳлил қилувчи «AmpFlSTRR Identifiler TM PCR Amplification Kit» тўплами ёрдамида эксперт тадқиқотлари ўтказила бошланди.
Лаборатория ўз фаолиятини биринчи кунидан бошлаб ҳозирги кунгача мураккаб суд экспертиза тадқиқотларини ўтказиш билан бирга соҳага оид илмий изланишлар олиб бормоқда. 2000-2012 йиллар давомида лабораторияда  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қошидаги Давлат Фан ва технологиялар қўмитаси грантлари асосида 5 илмий лойиҳалар амалга оширилди. Лойиҳалардан олинган натижалар ҳозирги кунда суд экспертизаси амалиётида мувафаққиятли қўлланиб келинмоқда.
Лаборатория ходимлари ўзларининг илмий савияларини ошириш мақсадида доимий халқаро ўқув-трейнинг курсларида қатнашиб келишади. 2000 йилда 3та илмий ходим Applied Biosystem компаниясининг ДНКни таҳлил қилувчи мураккаб компьютерлаштирилган аппаратларида ишлашни ўзлаштиришга қаратилган ўқув-трейнинг курсида қатнашиб халқаро сертификатлар олганлар. Ходимлар 2003 йилда АҚШ Мудофаа Вазирлигининг йирик ДНК тадқиқот лабораториясида, 2003 йил Истамбул шаҳрида, 2003 ва 2014 йилларда Германиянинг федерал криминал полициясига қарашли суд-генетик лабораторияларида, 2018 йилда Россия Феди рациясининг  Тергов Қўмитасининг  ДНК экспертизаси лалабораториясида, 2019 йилда Promega(АҚШ) корпарациясининг Лион шаҳридаги (Франция) ваколатхонасида  ўз малакаларини оширганлар. Шу билан бирга лаборатория ходимлари АҚШ, Франция, Туркия, Хорватия, Финляндияда,  Россия ва Украина, Арманистонда ўтказилган халқаро конференцияларда ва Республикамизнинг Тошкент, Самарқанд Андижон шаҳарларида ўтказилган илмий-амалий конференцияларда қатнашиб, 40 та маъруза, 50 дан ортиқ илмий мақолалар, ўқув қўлланма, услубий тавсиялар чоп этганлар.
Ўтган 20 йил мобайнида лаборатория ходимлари томонидан судьялар ва терговчилар учун одам ДНКси суд биологик экспертизасини тайинлаш бўйича йўриқнома ва услубий қўлланмалар ишлаб чиқилди. Лабораторияда  2006 йилда илмий изланишлар натижасида ишлаб чиқилган “ДНК-эксперт” компьютер дастури ёрдамида ДНК ахборотлар базаси ташкил қилиниб, ҳозирги кунгача 30000га яқин шахслар генетик паспортлари киритилди. Ушбу база  Ўзбекистон Республикаси миллий ДНК ахборотлар базасини яратиш учун замин бўлиб хизмат қилиб келмоқда.
Шу билан бирга, ўтган давр мобайнида лаборатория экспертлари томонидан 10000га яқин экспертиза тадқиқотлари замонавий илмий услублар ва асбоб-ускуналар ёрдамида бажарилиб, олинган натижалар асосида қатъий хулосалар берилиб келинмоқда. Ўтказилган тадқиқотлар натижасида ҳуқуқни ҳимоя килувчи органлар тайинлаган экспертизалар бўйича кўплаб оғир жиноятлар очилди ва жиноятга алоқаси йўқ шахслар жавобгарликдан озод қилинди.
2019 йилда Марказнинг янги биносида Одам ДНК лабораторияси барча жаҳон стандартлари талабларига кўра жиҳозланди ва  2020 йилда лаборатория ISO17025 халқаро стандарти талабларига кўра аккредитациядан ўтди.

Фолияти: Одам ДНКси суд-биологик экспертизаси бўйича тадқиқотлар ўтказиш.

Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан

 • оддий экспертиза  – 2 474 500 сўм
 • ўртача экспертиза  – 4 973 500 сўм
 • мураккаб экспертиза  – 7 546 000 сўм.

Манзил: 100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.

Суд иқтисодий экспертизалар бўлими
Экспертиза турлари Мутахассисликлар
17.1 Суд-иқтисодий экспертизалари.
1. Суд-бухгалтерия экспертизаси
2. Суд-молия-кредит экспертизаси;
3. Суд-меҳнат-иқтисоди экспертизаси;
4. Суд-режали иқтисодий экспертизаси;
5. Суд-иқтисодий-статистика экспертизаси;
1. Суд-бухгалтерлик текшириш
2. Суд-молиявий-кредит текшириш
3. Суд-меҳнат-иқтисодини текшириш
4. Суд-иқтисодий режаларни текшириш
5. Суд-иқтисодий статистикани текшириш;
17.2 Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси. 1. Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий текшириши

СИЭ бўлими томонидан бажариладиган экспертизалар бўйича тадқиқотларнинг оддийси – 1445500 сўм, ўртачаси – 2964500 сўм, мураккаби – 5929000 сўм ташкил этади.

Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси.

Тарихи: Суд-иқтисодий экспертиза бўлими 1962 йилда Молия вазирлиги қаромағидан чиқарилиб, Адлия вазирлиги тизими ихтиёрига ўтказилган Суд-бухгалтерия экспертизаси бўлими асосида ташкил этилган.

Бозор иқтисодиётига ўтиш муносабати билан мамлакатимизда рўй бераётган иқтисодий ўзгаришлар, уларни бошқарадиган қонунлар ҳам тубдан ўзгарганлиги сабабли кун тартибида махсус билимларни талаб этувчи янги масалалар пайдо бўлди.

Бу ўз навбатида 1994 йилда Суд-бухгалтерия экспертизаси асосида Суд-иқтисодий экспертиза бўлими ташкил этилишини тақоза этди. Натижада, бўлим экспертлари томонидан нафақат суд-бухгалтерия экспертизаси, балки суд-молия-кредит, суд-меҳнат иқтисоди, суд-режали иқтисодий ва суд-иқтисодий статистик экспертизалари бўйича тадқиқотлар ўтказилиши йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 14 ноябдаги 321-сонли қарори асосида 2015 йилдан бошлаб бўлим ходимлари томонидан янги экспертиза тури, яъни Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси бўйича тадқиқотлар ўтказилиши амалга оширилмоқда.

Суд қурилиш – техникавий экспертизалар бўлими

Фолияти: Суд қурилиш-техникавий экспертизаси    баҳолаш – турар жой, жамоат ва ишлаб чиқаришга мўлжалланган бино (бино қисмлари) ва иншоотларни меъёрий ҳужжжатлар асосида ҳисоб усули билан бозор нархини аниқлаш; таъмирлаш-қурилиш ва қурилиш ишлари смета ҳужжатларининг асосли ёки асоссизлигини аниқлаш; турар жой, жамоат ва ишлаб чиқаришга мўлжалланган биноларни (бино қисмларини) бўлиш (бинолардан фойдаланиш тартибини белгилаш); турар жой, жамоат ва ишлаб чиқаришга мўлжалланган биноларнинг (конструкция ёки элементларининг) Қурилиш, Шаҳарсозлик меъёрлари ва қоидалари, Техникавий эксплуатация меъёрлари, қоидалари талабларига жавоб бериш ёки бермаслигини аниқлаш; қурилган ёки қайта қурилган бинони (иншоотни), бажарилган қурилиш, таъмирлаш ёки қайта қуриш ишларини лойиҳага тўғри келиш-келмаслигини аниқлаш; бажарилган ишларнинг ШНК-КМК талабларига жавоб бериш-бермаслиги аниқлаш; кўп қаватли биноларда хонадонларни қайта таъмирлаш ва лойиҳалаштириш ШНК талабларига мослигини аниқлаш. авария ҳолатлари сабаблари бўйича – биноларни чўкиши, намланиши, ишларни нотўғри бажарилиши оқибатида бино ва иншоатларни (конструкция ёки элементларини) қулаши, сув тошиш, пардозлаш ишларининг шикастланиши, ҳамда иш жараёнида бахтсиз ходисаларнинг сабабларини аниқлаш; кўп қаватли уйлардаги хонадонларга сув тошишларининг техник сабаблари аниқлаш; Бажарилган қурилиш-монтаж ва қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича тўловга тақдим этилаётган ҳисоб-фактура маълумотларини (ҳисоб-фактура маълумотлари бўйича амалга оширилган тўловларни) назорат ўлчов натижалари бўйича асосланганлигини текшириш; норматив бозор усуллари билан ер майдонларига бўлган фойдаланиш ҳуқуқининг қийматини аниқлаш вазифаларини ҳал этиш киради.
ер экспертизаси – ажратилган ер майдонларининг ҳақиқий ўлчамларини ер ажратиш кадастр ҳужжатларидаги ўлчамлар билан мослигини аниқлаш; турар жой биноларини бўлишда ер майдонларини бўлиш имкониятларини аниқлаш; ер майдонига эгалик қилишнинг эксперт томонидан баҳоланиши; турар жой биноларини бўлиб фойдаланишда ер майдонларидан бўлиб фойдаланиш тартибини белгилаш имкониятларини аниқлаш; турар жой биноларини бўлиб (ажратиб) «серветут» фойдаланишда ер майдонларини бўлиб (фойдаланиш тартибини аниқлаб) фойдаланиш имкониятларини аниқлаш; ер майдонларига қўшни ерларини қўшимча ўзлаштирилган (ўзлаштирилмагани)лигини аниқлаш. қурилиш техник ва баҳолаш объектларининг ҳақиқий ҳолатини аниқлаш ҳамда Ўзбекистон Республикасида норматив бозор усуллари билан ер майдонларига бўлган фойдаланиш ҳуқуқининг қийматини аниқлаш вазифаларини ҳал этиш киради.
Тарихи: Ўзбекистон Республикаси суд-экспертиза муассасалари ўртасида етакчи ўринни эгаллаган Алдия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг “Суд қурилиш-техникавий экспертизаси” бўлими қурилиш, лойихалаштириш, бинолар ва қурилмалардан фойдаланиш соҳаларида махсус билим талаб қилинадиган масалаларни ечишдаги суд-тергов идоралари талабларини қондириш учун 1966 йилда ташкил қилинган.
Хозирда ушбу бўлимда бўлим мудири, етакчи эксперт,  катта эксперт ва олти нафар эксперт ва икки нафар иш ўрганувчи экспертлар фаолият олиб боради.
Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан
суд қурилиш техник экспертизаси учун
оддий экспертиза 857 700 (Саккиз юз эллик етти минг етти юз) сўм
ўртача экспертиза 1 519 000 (Бир миллион беш юз ўн тўққиз минг) сўм
мураккаб экспертиза 3 087 000 (Уч миллион саксон етти минг) сўм
суд ер экспертизаси учун
оддий экспертиза 2 033 500 (Икки миллион ўттиз уч минг беш юз) сўм
ўртача экспертиза 3 087 000 (Уч миллион саксон етти минг) сўм
мураккаб экспертиза 6 189 500 (олти миллион бир юз саксон тўққиз минг беш юз) сўм
Манзил: 100 105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.(240); (998 71) 209-01-42.

Суд-фонография экспертизаси лабораторияси

Фаолияти: Суд-фонография экспертизаси тадқиқот килинувчи фонограмма ёзиб олинган асбоб-ускунани, яъни магнитофон, диктофон, видеокамераларга, рақамли диктофонларга, рақамли видеокамераларга, уяли телефонларга, флэш-хотира карталарига, флэш-хотира йиғувчиларига, компакт дискларга ва ҳ.к.ларга, ёзилган суҳбатни (фонограммани) текшириш, суҳбат мазмуни, иштирок этган шахслар сони, жинси, суҳбатнинг шароитлари ва бошқаларни аниқлашга қаратилгандир.
Йўналишлари: 18.1 Овоз, нутқ ва овоз ёзиш мосламаларини тадқиқот қилиш. 18.2 Товуш муҳити ва овоз ёзиш воситаларини тадқиқот қилиш.
Тарихи: Суд-фонография экспертизасини ўтказиш суд ва тергов идораларининг кўплаб мурожаатларини ҳисобга олиб, Марказий Осиёда биринчи бўлиб, 1992 йилда юридик фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби Борис Ильич Пинхасовнинг ташаббуси билан Адлия вазирлигининг Х.Сулаймонова номидаги Республика илмий-тадқиқот криминалистика марказида (ҳозирги РСЭМ) бошланди.
Дастлаб ушбу бўлим ходимлари Россия Ички Ишлар илмий-тадқиқот криминалистика Марказида мутахассислик бўйича малака оширишган.  Кейинчалик марказ раҳбари таклифига асосан ташриф буюрган Россиялик  мутахассислар, ҳуқуқшунослик фанлари номзодлари Э.К.Ребгун ва  М.В.Хитиналар Республика илмий-тадқиқот криминалистика маркази ходимлари билан ўз иш тажрибаларини ўртоқлашганлар.
Суд-фонография экспертизасини Республикада ривожлантириш йўлида Т.А.Саркисова, Б.И.Карпачёв, Г.Константинова, В.В.Жук, Б.Н.Гафуров, М.Р.Абдураимов, М.Н.Ли ларнинг хизматлари каттадир.
Жумладан, Галина Алексеевна Константинова  Марказда 1990 йилдан меҳнат қила бошлади. Дастлаб у масалаларни автоматик ечиш гуруҳида илмий ходим лавозимида ишлади.1993 йилдан эса, суд-фонография экспертизаси ва масалаларни автоматик ечиш бўлимига мудир қилиб тайинланди. Г.А.Константинова ўз меҳнати билан Марказда суд-фонография экспертизасининг бўлими ишини йўлга қўйишга ҳиссасини қўшган.
1995 йилдан бўлимга, шу бўлимда катта илмий ходим лавозимида ишлаб келаётган В.В.Жук раҳбарлик қила бошлади. У суд-фонография  экспертизаси бўлимида ўтказилаётган инструментал (асбоб-ускунали) тадкикотларни маҳорат билан бажарган.
1996 йилдан эса бўлимга (ҳозирги вақтда лаборатория) Абрарова Нигара Бакиевна раҳбарлик қилиб келмоқда.
Экспертизалар нархи:Тадқиқот объектлари сони ҳамда экспертлар олдига қўйилган саволлар мураккаблига қараб суд-фонография экспертизаси ўтказишнинг нархлари қуйидагича:
Оддий:              2 058 000 сўм
Ўртача:             4 165 000 сўм
Мураккаб:        8 330 000 сўм
Манзили: Тошкент шаҳар, Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумотлари: Тел: 71-209-11-55; Ички рақамлар:220,131

Ёнғин техникавий экспертизаси лабораторияси

Фолияти: Ёнғин марказини, оловнинг тарқалиш йўллари ва вақтини, сабабларини тадқиқот қилиш экспертизаси.
Тарихи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги хузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида Материаллар, ашёлар ва буюмлар криминалистик экспертизаси (МАБКЭ) лабораторияси қошида  Суд-ёнғин-техникавий экспертизаси (СЁТЭ) 1981 йилдан фаолиятини бошлаган.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17 январь 2019 йилдаги 4125-сонли  “Суд-экспертлик фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази ва Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан пуллик хизматлар кўрсатишдан келиб тушадиган ва бошқа бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан Марказнинг янги бўлинмаларини ташкил этиш ва қўшимча штатлар бирлигини жорий қилиш вазифаси юклатилган. Бунга кўра, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 20 апрелдаги 338-сонли “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази  фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги қарори ижросини таъминлаш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Адлия вазири томонидан 2019 йил 30 апрелда тасдиқланган Назорат-режа ижросини таъминлаш хамда Марказнинг янги штатлар жадвалини тасдиқлаш мақсадида Марказ директорининг 2019 йил 3 майдаги 39-ум-сонли буйруғи қабул қилинди. Ушбу буйруққа мувофиқ, Марказда “Ёнғин техник экспертизаси лабораторияси” (ЁТЭЛ) ташкил этилди ва алохида лаборатория сифатида фаолият юрита бошлади.
Хозирда ЁТЭ лабораториясида 5 нафар ходим, яъни лаборатория мудири, етакчи эксперт,  катта эксперт, эксперт ва иш ўрганувчи эксперт фаолият олиб боради. Шунингдек, ЁТЭ лабораториясида суд ёнғин техникавий экспертизасини ўтказиш билан бирга, “суд электротехникавий экспертизаси” мутахассислиги бўйича экспертиза тадқиқотларини ўтказиш йўлга қўйилмоқда.
Ушбу экспертиза турлари бўйича  пуллик экспертизалар нархи қуйидагичадир: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан

 • оддий экспертиза энг кам ойлик иш хақининг 5 баровари – 1.225.000  (бир миллион икки юз йигирма беш минг) сўм
 • ўртача экспертиза энг кам ойлик иш хақининг 7,5 баровари – 1 837 500 (Бир миллион саккиз юз ўттиз етти минг беш юз) сўм
 • мураккаб экспертиза энг кам ойлик иш хақининг 10 баровари – 2 450 000 (Икки миллион тўрт юз эллик минг) сўм.

Манзил: 100105, Тошкент шахри Миробод тумани, Фарғона йўли кўчаси. Алоқа маълумоти: тел (998 71) 209-11-55.(250).


Наманган вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • 1.1 – Хатшунослик экспертизаси
 • 13.3 – Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси
 • 16.1 – Қурилиш техник экспертизаси
 • 16.2 – Ер экспертизаси

Тарихи: Бўлим Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 13 апрелдаги №206-сонли “Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги республика суд экспертизаси маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда суд экспертларининг малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарори асосида ташкил этилган бўлиб, булим сифатида фаолият кўрсата бошлаган.

2017 йил май ойидан бошлаб А.А.Джалилов бўлимнинг мудири вазифасини вақтинча бажарувчиси этиб тайинланди.

Экспертиза нархлари: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Наманган вилоят бўлимида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган:

Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда) (2020 йил 30 декабрдагиЎзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1 Суд-хатшунослик экспертизаси 1 053 500 1 764 000 2 670 500
2 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
3 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
4 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 2 033 500 3 087 000 6 198 500


Манзил:
Наманган шаҳар, Ибрат кўчаси 6-уй.
Алоқа маълумотлари: Почта индекси 160136, иш телефони +99869 227 07 55, факс: +99869 227 07 55, электрон почта манзили namangan@sudex.uz.

Сирдарё вилоят бўлими

Бўлим тарихи: РСЭМ Cирдарё вилоят бўлими 1977 йил июль ойида РСЭМ Сирдарё вилоятлараро бўлинмаси сифатида, Сирдарё вилояти Гулистон шаҳрида ташкил қилинган. Бўлинма Жиззах ва Сирдарё вилоятларининг ҳуқуқ-тартибод органларига суд экспертизаси соҳасида хизмат кўрсатиб келган. Бўлинмада дастлаб “Йўл транспорт ходисалари жараёнини математик услублар билан тадқиқот қилиш” йўлга қўйилган. Қисқа вақт ичида “Транспорт воситалари, уларни айрим қисмларининг техник ҳолатини тадқиқот қилиш” ва “Транспорт-изшунослик” экспертизаларини бажариш ташкил қилинган.

2017 йилда Жиззах вилоят бўлими ташкил этилганидан сўнг, бўлинма РСЭМ Сирдарё вилоят бўлимига айлантирилган. Ҳозирги кунда бўлимда бўлим мудири, икки нафар етакчи экспертлар, бир нафар катта эксперт, бир нафар эксперт ҳамда бир нафар котиба-иш юритувчи фаолият олиб бормоқда.

Фаолият йўналишлари: Бугунги кунда бўлимда 13.1-Йўл транспорт ҳодисаси механизимини тадқиқот қилиш экспертизаси, 13.2-Транспорт воситаларининг техник ҳолатини тадқиқот қилиш экспертизаси, 13.3-Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси,  14.1-транспорт изшунослик экспертизаси,  16.1-Қурилиш объектларини тадқиқот қилиш экспертизаси,  17.1- Суд иқтисодий текширишлар жумладан: бухгалтерлик, молия-кредит, меҳнат-иқтисодий, режали-иқтисодий, статистик тадқиқот қилиш, 19.1 Саноат маҳсулотларини нарҳини тадқиқот қилиш экспертизалари йўналишлари бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Экспертизалар нархи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 29.01.2021 йилдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидагича:

Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Тўлов миқдори (сўмда)                                                                  
оддий ўрта Мураккаб
1 Йўл-транспорт ҳодисаси механизмини математик усуллар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376 500
2 Транспорт воситалари техник ҳолатининг тадқиқотлари 392 000 1 004 500 4 091 500
3 Транспорт-изшунослик тадқиқотлари 563 500 1 396 500 2 842 000
4 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
5 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500 5 929 000
6 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
7 Товаршунослик тадқиқотлари 980 000 1 715 000 2 278 500


Мазил:
120100, Сирдарё вилоят Гулистон шаҳри, 4-мавзе, 27-уй 10-хонадон.
Алоқа маълумотлари: телефон: (67)225 04 17, факс: (67)225 04 17.

Фарғона вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • 13.1- Йўл транспорт ҳодисаси механизмини тадқиқот қилиш экспертизаси;
 • 13.2-Транспорт воситаларининг техник холатини тадқиқот қилиш экспертизаси
 • 13.3-Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси
 • 14.1 –Транспорт изшунослик экспертизаси
 • 16.1 –Қурилиш техник экспертизаси
 • 16.2- Ершунослик экспертизаси
 • 17.1-Иқтисод экспертизаси

Тарихи: Бўлим 1964 йилда ташкил этилган бўлиб, дастлаб Фарғона, Андижон ва Наманган вилоятлари бўйича вилоятлараро бўлинма сифатида фаолият кўрсата бошлаган. Илк бор бўлинмага бухгалтер эксперт мутахассислиги берилган ва биринчи бухгалтер эксперт этиб  А.Сафаров тайинланган. Бу лавозимга 1968 йилдан бошлаб  Е.И.Дон тайинланган.
Кейинчалик бўлимнинг фаолиятини кенгайтириш мақсадида 1973 йилдан бошлаб судга оид автотехника экспертизаси ўтказиш йўлга қўйилган. Эксперт автотехник этиб, Яковлев Владлен Николаевич тайинланган, 1978 йилдан бошлаб бўлинманинг мудири этиб тайинланган.
Яковлев Владлен Николаевич 1978 йилдан бошлаб 2000 йилгача бўлинмага бевосита рахбарлик қилган.
В.Н.Яковлевнинг бўлинмага рахбарлик даврида судга оид бухгалтерия ва судга оид автотехника экспертизалари ўтказилиб қолмасдан,  бўлинмада судга оид транспорт изшунослик, судга оид хатшунослик, материаллар, ашёлар ва буюмларнинг криминалистик экспертизаларини ўтказиш ҳам йўлга қўйилган.
Бўлинмада узоқ йиллар меҳнат қилган бухгалтер эксперт М.М.Мирзаев ва эксперт автотехник К.У.Мамадалиевларни хизматларини таъкидлаб ўтиш лозим. Улар бўлинмада фаолият кўрсатган даврларда бўлинманинг ривожланишига муносиб ҳисса қўшдилар. Бундан ташқари бўлинмада 35 йилдан ортиқ фаолият кўрсатган катта илмий ходим Валерий Александрович Сборщиковнинг хизматларини таъкидлаш лозим .
В.А. Сборщиков ўзининг меҳнат фаолияти даврида бир неча услубий кўлланмалар яратишда иштирок этган.
Фарғона водийси вилоятларнинг суд тергов идоралари олдида Республика суд экспертиза марказининг Фарғона вилоятаро бўлинмаси мамлакатимиздаги нуфузли экспертиза муассасасининг етакчи бўлинмаларидан бири эканлигини намоён қилишга муносиб ҳисса қўшди.
2000 йилдан бошлаб М.М.Мақсудов бўлинманинг мудири этиб тайинланган.
М.М.Мақсудовнинг бевосита рахбарлигида судга оид қурилиш техник, судга оид иқтисодий ва судга оид товаршунослик экспертизалари ўтказиш йўлга қўйилди, ҳамда бўлимда бошқа турдаги экспертизалар ўтказиш йўлида ҳам ишлар олиб борилмокда.
Экспертизалар нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган    Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Фарғона вилоят бўлимида  ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ МИҚДОРЛАРИ

      2021 йил 1 февралдан сўмдаги миқдори
Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда) (2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1 2 9** 10*** 11****
1 Йўл-транспорт ҳодисаси механизмини математик усуллар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376 500
2 Транспорт воситалари техник ҳолатининг тадқиқотлари 392 000 1 004 500 4 091 500
3 Транспорт-трасалогик тадқиқотлар 563 500 1 396 500 2 842 000
4 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
5 Суд автомобил йўллари тадқиқотлари 563 500 1 396 500 2 842 000
6 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500 5 929 000
7 Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси 1 445 500 2 964 500 5 929 000
8 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
9 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 2 033 500 3 087 000 6 198 500
10 Ер участкаларига бўлган эгалик ҳуқуқлари қийматини эксперт баҳолаш 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500

 

Манзили:  150103. Фарғона шаҳар. Б. Марғилоний кўчаси: 149 “а”- уй.
Алоқа маълумотлари: el.pochta: farg’ona@sudex.uz, www.sudex.uz  73-244-75-16, 73-244-80-74 факс (73-244-80-74)

Бухоро вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • 17.1-Иқтисод экспертизаси
 • 13.1-Йўл транспорт ҳодисаси механизмини тадқиқот қилиш экспертизаси
 • 13.3-Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси
 • 19.1-Таваршунослик экспертизаси
 • 16.1–Қурилиш-техник экспертизаси
 • 16.2–Ермайдонини бўлиш экспертизаси
 • 16.3–Ердан фойдаланиш ҳуқуқини аниқлаш экспертизаси

Тарихи: Бўлим Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 13 апрелдаги №206-сонли “Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги республика суд экспертизаси маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда суд экспертларининг малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарори асосида ташкил этилган бўлиб, бўлим сифатида фаолият кўрсата бошлаган.

Бўлим 2017 йил январь ойидан бошлаб ўз фаолиятини бошлаган.

Экспертиза нархлари: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Бухоро вилоят бўлимида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган:

Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда)
(2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1. Йўл транспорт ҳодисаси механизимини математик услулар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376 500
2. Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
3. Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
4. Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500  

5 929 000

 

5. Товаршунослик тадқиқотлари 980 000 1 715 000 2 278 000
6. Ермайдонини бўлиш экспертизаси 2 033 500 3 087 000 6 198 500
7. Ердан фойдаланиш ҳуқуқини аниқлаш экспертизаси 2 033 500 3 087 000 6 198 500


Манзил:
Бухоро шаҳар, Ибн-Сино кўчаси 2-уй.
Алоқа маълумотлари: телефон (факс) +99865 224 01 10,

Самарқанд вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • Суд хатшунослик экспертизаси;
 • Суд техника-криминалистика экспертизаси.
 • Суд изшунослик экспертизаси;
 • Суд автотехника хисоблаш (ЙТҲ – лари жараёнини математик услублар билан тадқиқот қилиш) экспертизаси;
 • Суд автотехника (транспорт воситалари ва уларни айрим қисмларининг техник холатини тадқиқот этиш) экспертизаси;
 • Суд транспорт воситаларини баҳолаш (Т/В – ларни бахолаш, хамда тўқнашув натижасида жарохатланган транспорт воситаларига етказилган моддий зарарини аниқлаш;) экспертизаси;
 • Суд транспорт-изшунослик экспертизаси;
 • Суд иқтисодий экспертизаси;
 • Суд товаршунослик экспертизаси;
 • Суд қурилиш-техника экспертизаси;
 • Суд ер экспертизаси;

Тарихи: Республика суд экспертиза марказининг  Самарқанд вилоятлараро бўлими Тошкент суд экспертиза илмий тадқиқот институти (Тош.СЭИТИ)нинг 15 январ 1964 йилдаги 9 сонли буйруғи асосида ташкил топган, Самарқанд вилоятида биринчи эксперт – бухгалтер сифатида Шибалов Василий Петрович тайинланган. Бу ходим Самарқанд бўлим мудири лавозимида  1967 йилгача ишлаган.
Иккинчи эксперт – бухгалтер Пастернак Георгий Иванович 1965 йилдан  1984 йилгача фаолият курсатган.
Тош.СЭИТИнинг Самарқанд вилоят бўлимининг мудири лавозимида Федерет Комилович Валиев булим мудири лавозимида 1967 йилдан  1983 йилгача ишлаб ва  2004 йилнинг май ойигача эксперт сифатида ишлаган.
Бўлимда 1972 йилдан бошлаб судга оид автотехника экспертизаси ишлаб чиқариш йўлга қўйилган бўлиб, биринчи экспертлардан Золотдинов Хальфи ва Михалев Валентин Петрович ишлаб ва улардан бири 1976 йилгача хамда иккинчи ходим 1979 йилгача ишлашган.
1974 йилдан 1982 йилгача Хасанов Марат судга оид автотехника экспертиза тури бўйича эксперт сифатида фаолият курсатди.
Каськ Геннадий Александрович  РСЭМнинг  Самарканд бўлинмасида 1977 йил сентябрь ойидан 2005 йил декабрь ойигача салкам 30  йил ишлаб, йўл транспорт ходисаси билан боғлиқ бўлган экспертиза турлари бўйича, хозирги пайтда ишлаб келаётган илмий ходим–экспертларни тарбиялашда ва экспертизаларни ишлаб чиқаришда уларнинг мазмунини ва сифатини яхшилашда чуқур из қолдирган киши саналади.
1980 йилнинг феврал ойидан ойидан 2021 йил февраль ойигача (41- йил), Абаев Рашид Хамидович томонидан суд баллистика, суд изшунослик, Транспорт воситаларни техник холатини аниқлаш бўйича ва траспорт изшунослик экспертизалар турларини ишлаб чиқарган. Хозирги пайтда ишлаб келаётган давлат суд экспертларни тарбиялашда ва экспертизаларни ишлаб чиқаришда уларнинг мазмунини ва сифатини яхшилашда чуқур из қолдирган киши саналади.
Утепов Бахтиёр, 1982 йил август ойидан 2012 йил август ойигача (30- йил) Йўл – транспорт ходисаси билан боғлиқ бўлган экспертиза турларини бажариб, ҳозирги вақтда нафақа гаштини сурмокда.
Джураев Аслам, 1983 йил август ойидан 1993 йилнинг январ ойигача эксперт сифатида, 1993 йилдан 2009 йил январь ойигача Х.Сулаймонова номидаги РСЭМнинг Самарқанд вилоятлараро бўлим мудири лавозимида фаолият кўрсатилган. Янги ишга келган ёшларга мураббийлик қилиб соханинг сир-асрорларини ўргатилган. Самарқанд бўлими жамоасининг ҳозирги вақтдаги даражасигача етиб келишида пойдевор қўйган.
Хамраев Ғанижон 2001 йилдан бошлаб 2012 йилгача Бухоро вилояти бўйича илмий ходим – эксперт сифатида Йўл-транспорт ходисалари билан боғлиқ  бўлган экспертизалар (автотехника, транспорт-изшунослик ва транспорт воситаларни бахолаш) турларини бажариб, ҳозирги вақтда нафақа гаштини сурмокда.
1978 йилнинг январь ойидан бошлаб, бўлинмада суд хатшунослик экспертизасини ишлаб чиқаришни эксперт Лариса Шегабаева томонидан йўлга қўйилган  бўлиб, бу экспертиза турини 1980 йилдан Конеева (Ювакаева) Альфира Сайфиевна  давом эттирилган.
1988 йилдан бошлаб Конеева А.С. томонидан хужжатларни техник  криминалистик тадқиқот этиш экспертизасини ишлаб чиқаришни йўлга қўйилган.
1990 йил май ойидан бошлаб суд-қурилиш техник экспертизасини к-к.и.х. Шукуров Парда томонидан ишлаб чиқаришни бошлаган.

Экспертизалар нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Самарқанд вилоят бўлимида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари:

2021 йил 1 февралдан сўмдаги миқдори
Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда)
(2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1 Ҳужжатлар реквизитларининг тадқиқотлари 784 000 1 396 500 3 503 500
2 Ҳужжатлар материалларнинг тадқиқотлари 1 396 500 2 303 000 3 503 500
3 Суд-хатшунослик экспертизаси 1 053 500 1 764 000 2 670 500
4 Йўл-транспорт ҳодисаси механизмини математик усуллар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376 500
5 Транспорт воситалари техник ҳолатининг тадқиқотлари 392 000 1 004 500 4 091 500
6 Транспорт-трасалогик тадқиқотлар 563 500 1 396 500 2 842 000
7 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
8 Транспорт воситаларини излари тадқиқотлари 1 274 000 2 278 500 3 748 500
9 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500 5 929 000
10 Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси 1 445 500 2 964 500 5 929 000
11 Товаршунослик тадқиқотлари 980 000 1 715 000 2 278 500
12 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
13 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 2 033 500 3 087 000 6 198 500
14 Ер участкаларига бўлган эгалик ҳуқуқлари қийматини эксперт баҳолаш 2 033 500 3 087 000 6 198 500


Манзили: Х.Сулаймонова номидаги РСЭМ Самарқанд вилоят бўлими-140158, Самарқанд шахар Буюк Ипак Йули кўчаси 67-уй, мўлжал Микрорайон – Мархабо. тел: (факс) (0366) 221-0072, (0366) 222-9163: Emal-samarqand@sudex.uz www.sudex.uz

Андижон вилояти бўлими

Тарихи: Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертиза марказини Андижон вилояти бўлими, 1990 йилдан бошлаб Ташкент суд экспертиза илмий-тадқиқот институтини Фарғона вилоятлараро бўлимини Андижон филиали сифатида ўз иш фаолияти олиб борган бўлиб, шу йили Андижон бўлинмасига айлантирилган. 1980 йилдан 1982 йилга қадар Андижон бўлимида фақатгина бўлим мудири Т.Т.Атабоев томонидан суд оид автотехник экспертизаси ўтказилган бўлса, 1982 йилдан бошлаб, суд бухгалтерия экспертизалари ҳам ўтказила бошлаган. 2000 йилда Андижон бўлинмасини ходимлари штати ўзгариши муносабати билан, улар томонидан бажарилаётган экспертиза турлари кўпайди. 2001 йилдан бошлаб бўлинмада суд қурилиш-техник экспертизаси ўтказиш бошланган. 2003 йилдан бошлаб янги турдаги суд товаршунослик экспертизаси тадқиқотларини олиб бориш йўлга қўйилган.
2009 йилда Андижон бўлинмаси мудири Т.Т.Атабоевни кўп йиллик хизматлари Марказ томонидан муносиб тақдирланди ва фаҳрийлар қаторига қўшилди. Шу йилдан ҳозирги кунга қадар Андижон вилояти бўлими мудири лавозимида А.М.Парпиев ишлаб келмоқда.
Ҳозирги кунда бўлимда, 1 нафар бўлим мудири,  1 нафар етакчи эксперт, 1 нафар катта эксперт, 2 нафар эксперти ва 1 нафар иш юритувчи котиба лавозимларида жами 6 нафар ходимлар иш фаолиятини олиб бормоқда.

Фаолият йўналишлари: Бўлимда ҳозирги кунда қўйидаги суд-экспертизалари бажарилади:

 • Суд автотехника ҳисоблаш (йўл транспорт ҳодисаларини математик услублар билан тадқиқот қилиш) экспертизаси;
 • Суд автотехника (транспорт воситалари ва уларни айрим қисмларининг техник ҳолатини тадқиқот этиш) экспертизаси;
 • Суд транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси;
 • Суд транспорт-изшунослик экспертизаси;
 • Суд иқтисодий экспертизаси;
 • Суд товаршунослик экспертизаси;
 • Суд қурилиш-техника экспертизаси;
 • Суд ер экспертизаси;

Экспертиза хулосалари қонунда белгиланган тартибда суриштирувчи, терговчи ва суд қарор (ажрим)лари асосида берилади. Суд ва тергов идораларидан ташқари юридик ва жисмоний шахсларнинг мурожаатлари бўйича эса, бўлим мутахассислари ваколатига кирадиган масалалар бўйича, белгиланган тартибда, тадқиқотлар ўтказилиб мутахассис фикрлари берилади.

Ҳозирги кунда бўлим ўзининг алоҳида биносига эга эмас. Андижон вилояти бўлими Андижон вилоят Адлия бошқармаси биносининг 1 қаватидаги 4 (30-33сонли) хона  ажратиб берилган. Ажратиб берилган хизмат хоналарнинг умумий фойдаланиш майдони 49,0кв.м. Бўлимда экспертизаларнинг сифатли бажарилишини таъминлаш учун етарли шарт-шароитлар мавжуд.

Экспертизалар нархи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирининг 29.01.2021 йилдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидагича:

т/р Экспертиза ва тадкикот турлари 1 та экспертиза ўтказишга сарфланадиган мииимал вақт
(меъёри (соат)
Ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари
(базавий ҳисоблаш микдорига нисбатан)
Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан (сўмда)
оддий ўрта мураккаб оддий ўрта мураккаб оддий ўрта мураккаб
1 Йул-транспорт ходисаси механизмини математик усуллар оркали тадкикотлар 14 41 85 1,6 4,7 9,7 392 000 1 151 500 2 376 500
2 Транспорт воситалари техник холатининг тадкикотлари 17 42 170 1,6 4,1 16,7 392 000 1 004 500 4 091 500
3 Транспорт-трасалогик тадкикотлар 17 42 85 2,3 5,7 11,6 563 500 1 396 500 2 842 000
4 Транспортни бахолаш тадкикотлари 17 28 85 1,6 2,7 8,3 392 000 661 500 2 033 500
5 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 445 500 2 964 500 5 929 000
6 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 24 42 85 3,5 6,2 12,6 857 500 1 519 000 3 087 000
7 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
8 Ер участкаларига бўлган эгалик ҳукуклари кийматини эксперт бахолаш 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
9 Товаршунослик тадкикотлари 24 42 56 4,0 7,0 9,3 980 000 1 715 000 2 278 500

Мазил: Андижон шаҳар Шароф Рашидов кўчаси 60-уйда жойлашган бўлиб, мўлжал Андижон вилоят Адлия бошқармаси 1 қават.
Алоқа маълумотлари:  тел: (факс) (0374) 223-4992, (0374) 223-5024: Email- andijon@sudex.uz

Қашқадарё вилоят бўлими

Тарихи: Тошкент суд экспертиза илмий тадқиқот институти (Тош.СЭИТИ)нинг қошида 1979 йилда ташкил топган бўлиб, Қашқадарё вилоятида биринчи эксперт автотехника сифатида Абдуқодир Маманов иш фаолиятини бошлаб кейинчалик бўлим мудири лавозимида тайинланган. Қашқадарё вилояти бўлимида 1991-2009 йилларда бўлим мудири сифатида Узаков Фозил фаолият олиб борган бўлиб, вилоятда экспертизани ривожланишига муносиб ҳиссасини қўшган.
Бўлимда 1979 йилдан бошлаб судга оид автотехника экспертизаси ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.
1998 йилдан бошлаб ҳужжатларни Суд иқтисодий экспертизаси экспертизасини ишлаб чиқаришни йўлга қўйилган.
2002 йил май ойидан бошлаб қурилишга оид техник экспертизасини ишлаб чиқаришни йўлган қўйилган.
2009 йилнинг май ойидан бошлаб суд товаршунослик экспертизалар турларини ишлаб чиқаришни йўлган қўйилган.
2013 йилнинг июль ойидан бошлаб, суд изшунослик экспертизасини ишлаб чиқариш йўлган қўйилган.

Фаолият йўналишлари:  Ҳозирги вақтда бўлимда қуйидаги турдаги судга оид экспертизалар бажарилиб келинмокда.

 • Суд изшунослик экспертизаси;
 • Суд автотехника ҳисоблаш (ЙТҲ – лари жараёнини математик услублар билан тадқиқот қилиш) экспертизаси;
 • Суд автотехника (транспорт воситалари ва уларни айрим қисмларининг техник холатини тадқиқот этиш) экспертизаси;
 • Суд транспорт воситаларини баҳолаш (Т/В – ларни бахолаш, хамда тўқнашув натижасида жарохатланган транспорт воситаларига етказилган моддий зарарини аниқлаш;) экспертизаси;
 • Суд транспорт-изшунослик экспертизаси;
 • Суд иқтисодий экспертизаси;
 • Суд товаршунослик экспертизаси;
 • Суд қурилиш-техника экспертизаси;
 • Суд ер экспертизаси;

    Ҳозирги кунда бўлим Қашқадарё вилоятининг барча хуқуқни мухофаза қилиш идораларига хизмат кўрсатиши билан бир қаторда, жисмоний ва юридик шахсларнинг аризалари ҳамда хатларига асосан пулли тадқиқотлар ўтказиб келмоқда.

   Бўлимда экспертларининг фаолияти кўп қиррали бўлиб, фақат суд экспертиза ўтказиш ва илмий-тадқиқотлар билан чегараланмаган. Уларнинг ишларида ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш бўйича тадбирлар, жиноят содир этилишига олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича экспертларнинг илмий-асосланган тавсияномаларини ишлаб чиқиш катта ўрин эгаллайди. Профилактик тавсияномалар муайян экспертиза материаллари бўйича ҳам, суд-тергов ва экспертлик амалиёти умумлашмалари натижалари бўйича ҳам ишлаб чиқилади. Экспертларнинг жиноят содир этилишига олиб келувчи сабаб ва шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича илмий-асосланган тавсияномалари криминоген ҳолатларни соғломлаштириш, айрим фуқаролар ва бутун жамиятнинг ҳуқуқлари ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларига бўлиши мумкин бўлган тажовузнинг олдини олишга йўналтирилган. Ҳуқуқбузарликнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашда экспертлик фанининг ютуқларини ташвиқот қилишнинг шаклларидан бири ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ходимлари билан услубий ишлаш, шунингдек экспертларнинг оммавий ахборот воситаларида чиқишлари орқали амалга ошириб келмоқда.

Экспертизалар нархи: Ўзбекистон республикаси адлия вазирлигининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум сон билан тасдиқланган буйруғига асосан бўлимда қўйидаги тур экспертизалари бўйича ўтказилаётган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари рўйхати қуйидагича

т/р Экспертиза ва тадкикот турлари 1 та экспертиза ўтказишга сарфланадиган мииимал вақт

(меъёри (соат)

Ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари

(базавий ҳисоблаш микдорига нисбатан)

Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан (сўмда) (2020 йил 30 декабрдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938 Қарорига асосан 245 000 cўm)
оддий ўрта мураккаб оддий ўрта мураккаб оддий ўрта мураккаб
1 Йул-транспорт ходисаси механизмини математик усуллар оркали тадкикотлар 14 41 85 1,6 4,7 9,7 392 000 1 151 500 2 376 500
2 Транспорт воситалари техник холатининг тадкикотлари 17 42 170 1,6 4,1 16,7 392 000 1 004 500 4 091 500
3 Транспорт-трасалогик тадкикотлар 17 42 85 2,3 5,7 11,6 563 500 1 396 500 2 842 000
4 Транспортни бахолаш тадкикотлари 17 28 85 1,6 2,7 8,3 392 000 661 500 2 033 500
5 Бузиш куроллари, асбоб-ускуналар, совук куроллар ва улар изларининг тадкикотлари, кисмларга кура бутунни аниклаш 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
6 Транспорт воситаларини излари тадкикотлари 19 34 56 5,2 9,3 15,3 1 274 000 2 278 500 3 748 500
7 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 42 85 170 5,9 12,1 24,2 1 445 500 2 964 500 5 929 000
8 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 24 42 85 3,5 6,2 12,6 857 500 1 519 000 3 087 000
9 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
10 Ер участкаларига бўлган эгалик ҳукуклари кийматини эксперт бахолаш 56 85 170 8,3 12,6 25,3 2 033 500 3 087 000 6 198 500
11 Товаршунослик тадкикотлари 24 42 56 4,0 7,0 9,3 980 000 1 715 000 2 278 500


Мазил:
Қашқадарё шахар Ислом Каримов кўчасида жойлашган бўлиб, мўлжал Шахар Адлия бўлими.
Алоқа маълумотлари: тел: (факс) (0375) 226-3397, (0375) 226-3398: Email-qashqadaryo@sudex.uz

Хоразм вилояти бўлими

Тарихи:РСЭМ нинг Хоразм бўлими 2001 йилда ташкил топган бўлиб, дастлаб бўлинмада автотехника экспертизаси бўйича битта мутахассис, яъни Ўразалиев Алишер Абдримович кичик илмий ходим вазифасида фаолият бошлаган.
Бўлинмада 2003 йилдан бошлаб суд иқтисодий ва суд қурилиш-техник экспертизалари ҳам бажарила бошланди. Шу йилдан бошлаб бўлинмада Ҳасанов Қудрат Ахмедович ва Якубов Болтабой Солаевичлар кичик илмий ходим лавозимида фаолият бошладилар. 2005 йилдан бошлаб бўлинмада 0.5 ставкада лаборант фаолият бошлади.
Ҳозирга вақтда РСЭМ нинг Хоразм вилояти бўлими ходимлари олти турдаги экспертизалар: суд автотехника, транспорт воситаларини баҳолаш, суд иқтисодий, суд-товаршунослик, суд қурилиш-техник ва суд ер  экспертизалари бажарилиб келинмоқда.
Пуллик экспертиза нархлари: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ  миқдорлари белгиланган бўлиб:

 1. Суд-транспортни баҳолаш экспертизаси тадқиқотлари.
   оддий экспертиза-392 000,  ўртача экспертиза-661 500, мураккаб экспертиза 2 033 500
 2. Суд-товаршунослик экспертизаси тадқиқотлари.
  оддий экспертиза-980 000,  ўртача экспертиза-1 715500, мураккаб экспертиза 2 278 500
 3. Иқтисодий экспертизаси тадқиқотлари.
  оддий экспертиза-1 445 500,  ўртача экспертиза-2 964 500, мураккаб экспертиза 5 929 000
 4. Суд-қурилиш техникавий экспертизаси тадқиқотлари.
  оддий экспертиза-857 500,  ўртача экспертиза-1 519 000, мураккаб экспертиза 3 087 000
 5. Суд-ер экспертизаси тадқиқотлари.
  оддий экспертиза-2 033 500,  ўртача экспертиза-3 087 000, мураккаб экспертиза 6 198 500

РСЭМ Хоразм бўлими ходимлари 2003 йилгача “Хоразмавтотеххизмат” ҳиссадорлик жамияти биносида, 2003 йилдан Хоразм вилоят Адлия бошқармасининг биносида фаолият юритмоқда.

Бўлим манзили:  Хоразм вилояти, Урганч шахри,  Тараққиёт кўчаси.
e-mail: xorazm@sudex.uz  Телефон, факс: 62 226 05 48; 62 226 05 49; 62 226 05 52.      

Сурхондарё вилоят бўлими

РСЭМнинг Сурхондарё вилоят бўлими 1990 йилда ўз фаолиятини бошлаган. Дастлаб бўлимда илмий ходим, суд автотехник эксперти Газиев Равшан Тухтаевич 1990 йилдан 2004 йилга қадар РСЭМнинг Сурхондарё вилоят бўйича экспертлар гурухи ягона эксперт бўлиб фаолият юритган. 2013 йилдан бошлаб РСЭМнинг Сурхондарё вилояти бўлинмаси мақоми берилган бўлиб, бўлинмага 2004 йилдан фаолият юриб келган М.Ш.Кунгратов раҳбарлик қилган. 2015 йилдан бошлаб эса РСЭМнинг Сурхондарё бўлими мақомига эга бўлган. 2014 йилдан бошлаб бўлимга янги йўналиш, суд қурилиш экспертизасини ўтказиш йўлга қўйилди. Ҳозирда бўлимда 4 нафар эксперт фаолият юритиб келмоқда.

Ҳозирги кунда РСЭМнинг Сурхондарё бўлимида суд автотехника, суд транспортни баҳолаш, транспорт воситаси ва унинг қисмларини тадқиқот қилиш экспертизаси ва суд транспорт трасология экспертизалари суд автотехник мутахассислигига эга бўлган 3 нафар экспертлар томонидан ўтказилмоқда. Бўлим катта эксперти Ш.Ш.Шайманов томонидан эса суд қурилиш-техник ва суд ер экспертизаларини ўтказилмоқда. Келгусида бўлимни фаолиятини янада кенгайтириш мақсадида бошқа турдаги экспертизалар  ўтказиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилиб Марказга билан ишлар олиб борилмоқда.

Бўлим ходимлари томонидан ўтказилиб келинаётган экспертизалар бўйича Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 21-январь кунидаги 36-ум-сонли буйруғи билан тасдиқланган таърифларга кўра Х.Сулаймонова номидаги РСЭМнинг Сурхондарё вилоят бўлими қуйидагича тўловлар белгиланган:

т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбатан (сўмда)
оддий Ўртача мураккабликда мураккаб
1 Йўл транспорт ходисаларини математик усуллар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376500
2 Транспорт воситаларини техник ҳолатини тадқиқотлари 392 000 1 004 500 4 091 500
3 Транспорт-изшунослик тадқиқотлари 563 500 1 396 500 2 842 000
4 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
5 Суд қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
6 Суд-ер экспертизаси тадқиқотлари 2 033 500 3 087 000 6 198 500
7 Ер участкаларига бўлган эгалик ҳуқуқлари қийматини эксперт баҳолаш 2 033 500 3 087 000 6 198 500

Манзил: 190106, Термиз шаҳар И.Каримов кўчаси 40-уй.

Жиззах вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • 13.1- Йўл транспорт ҳодисаси механизмини тадқиқот қилиш экспертизаси                                    
 • 13.3 – Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси
 • 16.1 – Қурилиш-техник экспертизаси
 • 16.2 – Ер экспертизаси
 • 17.1- Иқтисод экспертизаси
 • 17.2- Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси     

Тарихи: Бўлим Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 13 апрелдаги №206-сонли “Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги республика суд экспертизаси маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда суд экспертларининг малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарори асосида ташкил этилган бўлиб, булим сифатида фаолият кўрсата бошлаган. Бўлим 2017 йил май ойидан бошлаб ўз фаолиятини бошлаган.

Экспертиза нархлари: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Жиззах вилоят бўлимида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган:

Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда)
(2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1 Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
2 Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
3 Суд-ер экспертизасининг тадқиқотлари 2 033 500 3 087 000 6 198 500
4 Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500  

5 929 000

 

5 Ташқи савдо фаолиятининг суд-иқтисодий экспертизаси 1 445 500 2 964 500  

5 929 000

 


Манзил:
Жиззах шаҳар, Тўқимачилар кўчаси 2-уй.
Алоқа маълумотлари: Почта индекси 130109, телефон (факс) +99872 223 50 22,
электрон почта манзили jizzah@sudex.uz.

Қорақалпоғистон Республикаси бўлими

Фаолияти: Суд ЙТХ механизмини математик услублар билан тадқиқот қилиш, суд транспорт бахолаш, суд иқтисодий ва бухгалтерия, суд товаршунослик, суд қурилиш техникавий экспертизаларни ҳал этиш киради.

Тарихи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х. Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази 1951 йили  Тошкент илмий-тадқиқот криминалистика лабораториясидан ўз фаолиятини бошлаган. Қорақалпоғистон Республикаси бўлинмаси 1964 йилда ташкил этилган ва бўлинма ташкил этилган вақтда суд иқтисодий бухгалтерия экспертизаси ўтказилган. Кейинчалик 1973 йилда суд-автотехника экспертизаси ҳам ўтказила бошлаган. 2001 йилга келиб бўлинмада суд –қурилиш техникавий ва 2008 йилда суд-товаршунослик экспертизалари ташкил этилган.
Ҳозирги кунга келиб Қорқалпоғистон Республикаси бўлимида қуйидаги экспертиза турлари ўтказилиб келинмоқда.

 • Суд ЙТХ механизмини математик услублар билан тадқиқот қилиш;
 • Суд транспорт бахолаш;
 • Суд иқтисодий ва бухгалтерия;
 • Суд товаршунослик;
 • Суд қурилиш техникавий;

Хозирда ушбу бўлимда бўлим мудираси, иккита эксперт ва бир нафар иш юритувчи ва марказда иш ўрганувчи экспертлари фаолият олиб боради.

Пуллик экспертиза нархи: Ўзбекистон Республикаси адлия вазирининг 2021 йил 29 январдаги 36-ум-сон буйруғи билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси маркази Қорақалпоғистон Республикаси бўлимида ўтказиладиган экспертиза тадқиқотлар учун тўлов миқдорлари белгиланган бўлиб унга асосан

 • суд транспорт бахолаш
  • оддий экспертиза 392 000 (Уч юз тўқсон икки минг) сўм
  • ўртача экспертиза 661 500 (Олти юз олтмиш бир минг беш юз) сўм
  • мураккаб экспертиза 2 033 500 (Икки миллион ўттиз уч минг беш юз) сўм
 • суд иқтисодий ва бухгалтерия
  • оддий экспертиза 1 445 500 (Бир миллион тўрт юз қирқ беш минг беш юз) сўм
  • ўртача экспертиза 2 964 500 (Икки миллион тўққиз юз олтмиш тўрт минг беш юз) сўм
  • мураккаб экспертиза 5 929 000 (Беш миллион тўққиз юз йигирма тўққиз минг) сўм
 • суд товаршунослик
  • оддий экспертиза 980 000 (Тўққиз юз саксон минг) сўм
  • ўртача экспертиза 1 715 000 (Бир миллион етти юз ўн беш минг) сўм
  • мураккаб экспертиза 2 278 500 (Икки миллион икки юз етмиш саккиз минг беш юз) сўм
 • суд қурилиш техникавий
  • оддий экспертиза 857 500 (Саккиз юз эллик етти минг беш юз) сўм
  • ўртача экспертиза 1 519 000 (Бир миллион беш юз ўн тўққиз минг) сўм
  • мураккаб экспертиза 3 087 000 (Уч миллион саксон етти минг) сўм.

Манзил: 230102, Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шахри, Тўрткўл гузари, 59-уй. Алоқа маълумоти: тел: (998 61) 223-86-21. fax: (998 61) 223-86-21.

Навоий вилоят бўлими

Фаолият йўналиши:

 • 13.1- Йўл транспорт ҳодисаси механизмини тадқиқот қилиш экспертизаси                                    
 • 13.3 – Транспорт воситаларини баҳолаш экспертизаси
 • 16.1 – Қурилиш-техник экспертизаси
 • 17.1- Иқтисод экспертизаси
 • 17.2- Таваршунослик экспертизаси     

Тарихи: Бўлим Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2017 йил 13 апрелдаги №206-сонли “Ўзбекистон Республикаси адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги республика суд экспертизаси маркази фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда суд экспертларининг малакасини ошириш тизимини ташкил қилиш тўғрисида”ги қарори асосида ташкил этилган бўлиб, бўлим сифатида фаолият кўрсата бошлаган.
Бўлим 2018 йил январь ойидан бошлаб ўз фаолиятини бошлаган.

Экспертиза нархлари: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Х.Сулаймонова номидаги Республика суд экспертизаси марказининг Жиззах вилоят бўлимида ўтказиладиган тадқиқотлар учун ҳақ миқдорлари қуйидаги жадвалда кўрсатилган:

Т/р Экспертиза ва тадқиқот турлари Базавий ҳисоблаш миқдорига нисбаттан (сўмда)
(2020 йил 30 декабрдаги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4938-сон Қарорига асосан  245 000 сўм )*
оддий ўрта мураккаб
1. Йўл транспорт ҳодисаси механизимини математик услулар орқали тадқиқотлар 392 000 1 151 500 2 376 500
2. Транспортни баҳолаш тадқиқотлари 392 000 661 500 2 033 500
3. Қурилиш-техникавий тадқиқотлар 857 500 1 519 000 3 087 000
4. Суд-иқтисодий ва бухгалтерия экспертизасининг тадқиқотлари 1 445 500 2 964 500 5 929 000
5. Товаршунослик тадқиқотлари 980 000 1 715 000 2 278 000


Манзил:
Навоий шаҳар, Мирзо Улуғбек кўчаси 21-уй.
Алоқа маълумотлари: Почта индекси 210100, телефон (факс) +99879 224 16 54, электрон почта манзили navoiy@sudex.uz.